Main content

KÄYTTÖEHDOT

Kiitos käynnistä sivustollamme, jonka omistaa ja jota ylläpitää L’Oréal USA, Inc. (jäljempänä yhdessä ”me”). Lue nämä käyttöehdot (”käyttöehdot”) huolellisesti ennen kuin käytät palveluitamme. NÄISSÄ EHDOISSA MÄÄRITETÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAT EHDOT, JOITA SOVELLETAAN KÄYTTÄESSÄSI TÄTÄ SIVUSTOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ TARJOTTUJA PALVELUJA, OMINAISUUKSIA, SISÄLTÖÄ, SOVELLUKSIA JA WIDGETTEJÄ (”SIVUSTO”) TAI TEHDESSÄSI OSTOKSIA.

Nämä ehdot koskevat kaikkia sivuston käyttäjiä, mukaan lukien muun muassa sivustolla olevaa sisältöä, tietoa ja muita materiaaleja tai palveluja tuottavia käyttäjiä. Jos et hyväksy käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta siirtyä sivustolle tai tarkastella, ladata tai muulla tavalla käyttää sivustoa tai ostaa siltä kosmetiikkaa, etkä tällöin saa tehdä niin.

Voimme oman harkintamme mukaan muuttaa, lisätä tai poistaa näiden käyttöehtojen osia milloin tahansa toistaiseksi. On omalla vastuullasi tarkistaa ennen sivuston käyttöä, onko näihin ehtoihin tehty muutoksia. Jos jatkat sivuston käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen mahdolliset muutokset.

YKSITYISYYS

Olemme laatineet tietosuojakäytännön tiedottaaksemme käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä, luovuttamista ja suojaamista. Tietosuojakäytäntö on osa näitä käyttöehtoja, ja löydät sen kotisivultamme. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Ellei muuta ole mainittu, tämän sivuston tuotteet ja palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sitoudut käyttämään sivustoa ainoastaan laillisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikkien kansainvälisten, liittovaltion, osavaltion ja paikallisten lakien mukaisesti. Et saa käyttää, toisintaa, jaella, takaisinmallintaa, muokata, kopioida, julkaista, näyttää, lähettää, muokata, kehystää, linkittää, vuokrata, liisata, lainata, myydä, lisensoida tai millään tavalla hyödyntää sivuston sisältöä, paitsi siten kuin näissä ehdoissa on nimenomaisesti sallittu.

KELPOISUUS

Vakuutat ja takaat, että (a) olet täysi-ikäinen asuinpaikkaasi vastaavalla oikeudenkäyttöalueella, (b) sivuston käyttöäsi ei ole aiemmin keskeytetty eikä sinua ei ole poistettu sivustolta, (c) sinulla on aina kerrallaan vain yksi (1) tili sivustolla, (d) annat meille ainoastaan todenmukaiset, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot, jos rekisteröidyt tilin luomista ja/tai tilausten tekemistä (määritelty alla) varten. Jos uskomme tai epäilemme, että tietosi eivät ole todenmukaisia, paikkansapitäviä, ajantasaisia tai täydellisiä, tai epäilemme sinun käyttävän sivustoa vilpillisesti automatisoiduilla työkaluilla tai muuten, voimme estää tai lopettaa pääsysi sivustolle tai palveluihin (tai niiden osaan). Lisäksi vakuutat ja takaat, että (e) sinulla on täydet valtuudet hyväksyä käyttöehdot ja että näin tehdessäsi et riko muuta sopimusta, jonka osapuolena olet.

TILISI

Kun luot tilin, sinun tulee antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi sekä valita salasana (jäljempänä yhdessä ”tilitiedot”), jota et saa siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Jos joku käyttää sivustoamme tai palvelujamme tilitiedoillasi, oletamme kyseisten tilitietojen perusteella, että sivustojen ja palvelujen käyttäjä on tällöin sinä itse tai edustajasi. Olet yksin vastuussa kaikesta tilitietojesi käytöstä sekä kaikista tilauksista ja toimista, jotka tapahtuvat tilin puitteissa tai siihen liittyen. Rajoittamatta meillä muuten mahdollisesti olevia oikeuksia pidätämme oikeuden ryhtyä mihin tahansa ja kaikkiin tarpeellisiksi tai kohtuullisiksi katsomiimme toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa sivuston ja tilisi turvallisuuden. Näitä toimenpiteitä voivat olla muun muassa mukaan lukien tilisi sulkeminen, salasanasi muuttaminen tai lisätietojen pyytäminen tilisi transaktioiden valtuuttamista varten. Hyväksyt olevasi vastuussa kaikista sivustoa tai palveluja tilitiedoillasi käyttävien käyttäjien toimista tai laiminlyönneistä, jotka katsottaisiin sinun tekemänäsi näiden käyttöehtojen rikkomuksiksi. Et saa käyttää kenenkään muun tiliä ilman tilinhaltijan lupaa. Jos saat tietää, että tilitietojasi käytetään ilman lupaa, ilmoita meille välittömästi. Sitoudut olemaan rekisteröimättä useampaa kuin yhtä tiliä, olemaan rekisteröimättä tiliä muun henkilön kuin itsesi puolesta ilman kyseisen henkilön lupaa ja olemaan rekisteröimättä tiliä ryhmän tai yhteisön puolesta.

KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Otamme vastaan käyttäjien lähettämiä kommentteja, tietoja ja materiaaleja. Lisäksi sinulla ja muilla sivuston käyttäjillä voi aika ajoin olla mahdollisuus julkaista sivustolle tietynlaisia ideoita, konsepteja, tietoja, dataa, tekstiä, musiikkia, ääntä, valokuvia, grafiikkaa, videoita, viestejä, kommentteja tuotteistamme, mainoksistamme ja muista kampanjamateriaaleistamme tai tapahtumistamme sekä faktoja, neuvoja, vinkkejä, mielipiteitä ja muuta materiaalia (jäljempänä yhdessä ”käyttäjäsisältö”). Tietosuojakäytäntömme mukaisesti kaikkea tällä sivustolla julkaisemaasi käyttäjäsisältöä käsitellään ei-luottamuksellisena. Sinulla ei ole omistusoikeutta tällaiseen sisältöön, ja sinä ja/tai muut tämän sivuston käyttäjät voivat tarkastella sitä. Lisäksi hyväksyt, että me, sidosyrityksemme ja lisenssinsaajamme voivat vapaasti käyttää meille lähettämääsi käyttäjäsisältöön sisältyviä ideoita, konsepteja, tietotaitoa ja tekniikoita mihin tahansa tarkoituksiin, mukaan lukien muun muassa tuotteiden, palvelujen ja sisällön kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin käyttäen tällaisia tietoja mainitsematta sinua tekijätiedoissa, ilmoittamatta sinulle, pyytämättä lupaasi tai maksamatta sinulle korvausta.

Emme voi taata, että muut eivät kopioi, muokkaa, jakele tai muulla tavalla käytä jakamaasi käyttäjäsisältöä. Jos sinulla on ideoita tai tietoja, jotka haluat pitää luottamuksellisina ja/tai joita et halua muiden käyttävän, älä julkaise niitä sivustolla. Me ja sidosyrityksemme emme vastaa siitä, jos joku käyttäjä väärinkäyttää sivustolla julkaisemaasi käyttäjäsisältöä.

Lähetetyn sisällön tarkastus

Meillä ei ole velvoitetta tarkistaa sivustoon yhteydessä olevien henkilöiden henkilöllisyyttä tai valvoa käyttäjien toimittamaa käyttäjäsisältöä. Ymmärrät, että voimme seuloa, valvoa, tarkistaa, muokata tai poistaa sinun tai muiden käyttäjien sivustolle lähettämää sisältöä tai olla tekemättä niin. Me ja nimeämämme tahot pidättävät oikeuden muokata, siirtää, hylätä, estää tai poistaa mitä tahansa käyttäjäsisältöä kokonaisuudessaan tai osittain mistä tahansa syystä tai ilman syytä, ja saatamme ilmoittaa tai olla ilmoittamatta asiasta etukäteen. Me ja nimeämämme tahot pidätämme lisäksi oikeuden käyttää, lukea, säilyttää ja paljastaa tietoja siten kuin kohtuudella uskomme tarpeelliseksi, jotta voimme (i) täyttää mahdolliset soveltuvat lakiin, asetuksiin tai oikeudelliseen prosessiin liittyvät tai viranomaisten esittämät pyynnöt, (ii) panna täytäntöön nämä käyttöehdot, mukaan lukien niiden mahdollisten rikkomusten tutkinnan, (iii) havaita, estää tai muulla tavalla ratkaista petoksiin tai tietoturvaan liittyviä tai teknisiä ongelmia, (iv) reagoida käyttäjien tukipyyntöihin tai (v) suojata oikeuksiamme, omaisuuttamme tai turvallisuuttamme sekä sivuston käyttäjiä ja yleisöä.

KÄYTTÄJIEN TOIMINTA

Lähettämällä käyttäjäsisältöä tai muulla tavalla käyttämällä jotakin viestintäpalvelua tai muuta interaktiivista palvelua, joka saattaa olla käytettävissäsi sivustolla tai sen kautta aika ajoin, hyväksyt olevasi ainoa vastuullinen henkilö ja/tai taho, jolta tällainen käyttäjäsisältö on peräisin. Lisäksi sitoudut olemaan käyttämättä sivustoa tarkoituksiin, jotka on kielletty näissä käyttöehdoissa. Olet vastuussa kaikista toimistasi sivustoon liittyen.

Sitoudut rajoituksetta esimerkiksi siihen, että et käytä (etkä salli kolmannen osapuolen käyttää) sivustoa seuraaviin tarkoituksiin: (a) sellaisen käyttäjäsisällön lähettämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen sähköpostitse tai siirtämiseen muulla tavalla, joka on paikkansapitämätöntä, lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, nöyryyttävää, loukkaavaa, häiritsevää, ehtoja rikkovaa, halventavaa, vulgaaria, rivoa, hyökkäävää, rienaavaa, herjaavaa, harhaanjohtavaa, toisen yksityisyyttä rikkovaa tai vihamielistä tai joka sisältää tai kuvailee alastomuutta tai seksuaalisten tai väkivaltaisten tekojen peittelemättömiä tai yksityiskohtaisia kertomuksia tai kuvauksia (mukaan lukien muun muassa luonteeltaan väkivaltaista tai uhkaavaa kielenkäyttöä, joka on suunnattu toiselle henkilölle tai henkilöryhmälle) tai joka on muuten sopimatonta siten kuin sen oman harkintamme mukaan määrittelemme; (b) kenenkään henkilön vahingoittamiseen millään tavalla; (c) sellaisen käyttäjäsisällön lähettämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen sähköpostitse tai siirtämiseen muulla tavalla, joka (i) vainoaa, häiritsee, alentaa tai uhkaa henkilöä tai henkilöiden ryhmää jonkin kielletyn luokittelun perusteella, mukaan lukien uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, ihonvärin, vakaumuksen, etnisen taustan, kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, iän, siviilisäädyn, veteraaniaseman tai vamman perusteella; (ii) loukkaa jonkin osapuolen patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta, oikeutta julkisuuteen tai jotain immateriaali- tai omistusoikeutta; ja (iii) jota sinulla ei ole oikeutta lähettää minkään lain tai sopimus- tai asiamiessuhteen puitteissa (kuten sisäpiiritietoja, tai immateriaali-, omistusoikeuden alaisia tai luottamuksellisia tietoja, jotka on saatu tietoon tai paljastettu työsuhteen yhteydessä tai jotka kuuluvat salassapitosopimuksen piiriin); (d) sellaisen materiaalin lähettämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen sähköpostitse tai siirtämiseen muulla tavalla, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja, matoja, logiikkapommeja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu tai aiottu keskeyttämään, estämään, vahingoittamaan, tuhoamaan tai rajoittamaan sivuston tai jonkin tietokoneohjelmiston tai -laitteiston tai tietoliikennelaitteiston toimintaa tai suorittamaan muita tuhoisia toimenpiteitä; (e) luvattoman pääsyn hankkimiseen johonkin järjestelmään, dataan, salasanaan tai muihin tietoihin; (f) sivuston tai siihen linkitettyjen palvelinten tai verkostojen häiritsemiseen tai haittaamiseen tai sivustoon linkitettyjen verkostojen vaatimusten, menettelytapojen, käytäntöjen tai määräysten uhmaamiseen; (g) sovellettavien paikallisiten, osavaltion, kansallisten tai kansainvälisten lakien sekä lain tavoin velvoittavien sääntöjen, asetusten, määräysten ja direktiivien rikkomiseen tahallisesti tai tahattomasti; (h) sellaisen materiaalin lähettämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen sähköpostitse tai siirtämiseen muulla tavalla tai ryhtymiseen muihin toimenpiteisiin tavalla, joka katsottaisiin rikokseksi tai mahdollisen siviilioikeudellisen vastuun synnyttäväksi toiminnaksi tai joka saattaisi yllyttää sellaiseen; (i) kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien muun muassa materiaalin lähettämiseen varojen pyytämiseksi tai tavaroiden tai palveluiden myynnin markkinoimiseksi, mainostamiseksi tai edistämiseksi; (j) pyytämiseen muita liittymään tai tulemaan jäseniksi muuhun kaupalliseen verkkopalveluun tai muuhun verkossa tai muualla toimivaan ryhmään tai organisaatioon; (k) tekeytymiseen muuksi henkilöksi tai tahoksi, mukaan lukien antamalla meille vääriä henkilötietoja (mukaan lukien väärän käyttäjätunnuksen) tai luomalla tilin muulle kuin itsellesi; (l) kenenkään henkilöllisyystodistuksen tai arkaluontoisten taloudellisten tietojen lähettämiseen; tai (m) tietosuojakäytännön rikkomiseen. Minkä tahansa edellä mainitun ehdon rikkominen voi johtaa siihen, että käyttöoikeutesi tai pääsysi sivustolle evätään välittömästi, ja rikkomuksesta saattaa seurata osa- ja liittovaltion viranomaisten määräämiä rangaistuksia ja muita oikeudellisia seuraamuksia. Pidätämme oikeuden tutkia sivuston käyttöäsi, joskaan meillä ei ole velvoitetta siihen, jotta voimme (1) selvittää, onko käyttöehtoja rikottu tai (2) noudattaa sovellettavaa lakia tai asetusta tai vastata oikeudelliseen prosessiin liittyvään tai viranomaisten pyyntöön.

EI SUOSITUKSIA

Emme voi vaikuttaa sivustolle julkaistuun sisältöön, joten emme anna mitään vakuutuksia tai takuita käyttäjäsisällöstä tai sen totuudenmukaisuudesta, paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta, eheydestä tai laadusta. Emme määritä, rikkooko käyttäjäsisältö muiden oikeuksia, emmekä voi vaikuttaa siihen, onko käyttäjäsisältö luonteeltaan sellaista, jota sinä tai muut käyttäjät voivat pitää loukkaavana. Käyttäjäsisältö sisältää kolmansien osapuolten – ei meidän – mielipiteitä, lausuntoja ja muuta sisältöä. Ymmärrät ja hyväksyt, että tiedot ja näkemykset, jotka sinä ja muut käyttäjät ilmaisevat sivustolla näkyvässä käyttäjäsisällössä, eivät välttämättä vastaa näkemyksiämme tai sisällöntuottajiemme, mainostajiemme, sponsoriemme tai sidos- tai liitännäisyritystemme näkemyksiä. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että emme tue tai suosittele mitään käyttäjäsisältöä tai muuta sisältöä, jonka sinä tai muu käyttäjä julkaisee sivustolle tai joka on muuten käytettävissä sivuston kautta.

OIKEUTEMME KÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄSISÄLTÖÄ

Sinun ei ole pakko lähettää meille mitään, mutta jos kuitenkin lähetät sivustolle käyttäjäsisältöä, sitä ei pidetä omistusoikeuksien alaisena eikä luottamuksellisena, ja me, sidosyhtiömme tai muut voivat käyttää sitä rajoituksetta. Vakuutat ja takaat, että omistat tai muulla tavalla hallitset kaikkia oikeuksia lähettämääsi käyttäjäsisältöön, ja että kyseisen sisällön julkinen julkaiseminen ja käyttö toimestamme ei riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia millään tavalla, mukaan lukien rajoituksetta oikeuksia yksityisyyteen ja julkisuuteen, tekijänoikeuksia, sopimukseen perustuvia oikeuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia. Lähettämällä, julkaisemalla, muokkaamalla tai muulla tavalla toimittamalla meille pyynnöstä tai pyytämättä tietoa, materiaalia tai muuta sisältöä, mukaan lukien käyttäjäsisältöä, annat meille ja nimeämällemme tahoille rojaltittoman, kokonaan maksetun, rajoituksettoman, maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja täysin siirrettävän ja siirtokelpoisen alilisensoitavan oikeuden ja lisenssin maailmanlaajuisesti käyttää, kopioida, toisintaa, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, parantaa, jaella, kaupallistaa, suorittaa tai näyttää tällaista käyttäjäsisältöä (kokonaan tai osittain) sekä luoda siitä johdannaisteoksia ja/tai sisällyttää sitä muihin missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä muodossa, mediassa tai teknologiassa oleviin teoksiin. Edellä mainittu koskee mitä tahansa tarkoituksia, mukaan lukien muun muassa mainonta- ja markkinointitarkoituksia, toisintamista, lähettämistä, julkistamista, ohjelmana lähettämistä ja julkistamista. Tähän ei tarvitse pyytää suostumustasi, sinua ei tarvitse huomioida tekijätiedoissa eikä tästä tarvitse maksaa korvauksia sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Täten myös annat kaikille sivuston käyttäjille ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttäjäsisältöösi sivuston kautta, sekä oikeuden käyttää, muokata, muuttaa, toisintaa, jaella, näyttää ja esittää tällaista käyttäjäsisältöä ja luoda siitä johdannaisia teoksia. Lisäksi meillä ja nimeämillämme tahoilla on oikeus, joskaan ei velvoitetta, käyttää käyttäjänimeäsi (ja oikeaa nimeäsi, kuvaasi, hahmoasi tai muita tunnistetietoja, jos ne on annettu käyttäjäsisällön yhteydessä), kaupunkiasi ja osavaltiotasi lähetetyn, painetun tai verkossa tai muuten käytetyn tai julkaistun käyttäjäsisältösi yhteydessä. Me ja nimeämämme tahot voimme käyttää tai muulla tavalla siirtää, poistaa tai hävittää kaiken käyttäjäsisällön rajoituksetta. Sivuston käyttäjät eivät ole oikeutettuja minkäänlaisiin korvauksiin tällaisesta suorittamastamme käyttäjäsisällön käytöstä, siirrosta tai hävittämisestä. Edellä mainitusta riippumatta mahdollisia käyttäjäsisältöön sisältyviä tunnistettavissa olevia henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

MATERIAALIEN LÄHETTÄMINEN

Ymmärrät, että sivuston tekninen käsittely ja tiedonsiirto saattaa sisältää (a) tiedonsiirtoa eri verkkojen kesken ja (b) muutoksia yhdistettävien verkkojen tai laitteiden teknisten vaatimusten noudattamiseksi tai niihin mukautumiseksi. Emme ota mitään vastuuta lähettämiesi tai sivuston muiden käyttäjien lähettämien julkaisujen tai muiden tietojen poistamisesta tai säilyttämättä jättämisestä.

Sitoudut olemaan haravoimatta, keräämättä tai säilyttämättä tietoja sivuston käyttäjistä tai käyttäjäsisällöstä ja olemaan käyttämättä kyseistä sisältöä mihinkään sivuston tarkoituksen vastaiseen tarkoitukseen tai pyytämättömän mainonnan, roskasisällön tai joukkosähköpostien tai -viestinnän lähettämiseen tai lähettämisen mahdollistamiseen. Et saa: (i) ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka kohdistaa tai saattaa kohdistaa (siten kun harkintamme mukaan määrittelemme) kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuorman infrastruktuuriimme; (ii) häiritä tai yrittää häiritä sivuston asianmukaista toimintaa tai sivustolla suoritettuja toimenpiteitä; (iii) ohittaa toimenpiteitä, joita saatamme käyttää pääsyn estämiseen tai rajoittamiseen sivustolle tai sen osiin (tai muihin sivustoon yhteydessä oleviin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin); (iv) suorittaa minkäänlaista automaatista vastaajaa tai roskapostia sivustolla; (v) käyttää manuaalisia tai automatisoituja ohjelmistoja, laitteita tai muita prosesseja sivuston minkään sivun indeksointiin; tai (vi) haravoida mitään sivuston sisältöä.

TUOTTEIDEN SAATAVUUS

Sivustolla kuvailtujen tuotteiden ja palveluiden saatavuus ja kuvaukset saattavat vaihdella paikan ja ajankohdan perusteella.

AUTOMAATTINEN UUDELLEENTILAUS

Sivusto saattaa tarjota mahdollisuuden asettaa automaattisen uudelleentilauksen ostoksestasi. Tilauksesi jatkuu, kunnes peruutat sen. Toistuva veloitus (joka vastaa automaattisesti uudelleentilattavan tuotteen hintaa) veloitetaan automaattisesti luottokortiltasi aina kun tilaus lähetetään. Toimitusten tiheys on se, jonka määritit tuotteen valinnan yhteydessä. Tilaukselle ei ole vähimmäiskestoa eikä vähimmäisostovaatimusta.

TILAUKSET, JÄLLEENMYYNTIKIELTO

Vaikka käytäntömme on vahvistaa tilaukset sähköpostitse, tilauksen vahvistaminen sähköpostitse ei tarkoita, että hyväksyisimme tilauksen tai että vahvistaisimme tarjouksen myydä tuotteen tai palvelun. Pidätämme oikeuden rajoittaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun tilausmäärää ja/tai kieltäytyä palvelemasta asiakasta ilmoittamasta asiasta etukäteen. Lisäksi saatamme edellyttää tietojen vahvistamista ennen tilauksen vastaanottamista ja/tai toimittamista.

Et saa ostaa tuotteita tältä sivustolta omiin tai muun henkilön jälleenmyyntitarkoituksiin. Tällä sivustolla näkyvät hinnat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ja niiden on tarkoitettu olevan voimassa ja pätevän vain Yhdysvalloissa. Meillä on oikeus hylätä tai peruuttaa tehdyt tilaukset, mukaan lukien muun muassa tilaukset, joissa tuotteelle tai tuotteille oli annettu virheellinen hinta. Tämä pätee riippumatta siitä, onko tilauksesi vahvistettu tai onko luottokorttiasi veloitettu. Jos ostos on jo veloitettu luottokortiltasi ja tilauksesi peruutetaan, teemme hyvityksen luottokortillesi.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Sivusto sekä kaikki sen sisältö, mukaan lukien muun muassa artikkelit, muut tekstit, valokuvat, kuvat, piirrokset, grafiikat, videomateriaali, audiomateriaali mukaan lukien musiikkisävellykset ja äänitallenteet, ohjelmistot, logot, nimikkeet, hahmot, nimet, grafiikat ja painikekuvakkeet, pois lukien käyttäjäsisältö (jäljempänä yhdessä ”omistusoikeuksien alainen materiaali”), kuuluu Yhdysvaltain tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien piiriin sekä kansainvälisten yleissopimusten ja muiden maiden lakien piiriin. Omistusoikeuksien alaisen materiaalin omistaa tai sitä hallitsee L’Oréal tai muut osapuolet, jotka ovat antaneet L’Oréalille oikeudet niihin.

Et saa käyttää, julkaista, toisintaa, näyttää, julkisesti esittää, takaisinmallintaa tai hajottaa, purkaa, jaella, lisensoida, siirtää, myydä, kopioida, julkaista, syöttää tietokantaan, lähettää, välittää tai muokata omistusoikeuksien alaista materiaalia tai mitään sen osaa tai luoda siitä johdannaisia teoksia mihinkään tarkoitukseen tai millään nykyisin tunnetulla tai myöhemmin kehitettävällä keinolla, menetelmällä tai prosessilla, ja sitoudut olemaan tekemättä näin. Poikkeuksena tähän on, jos näissä käyttöehdoissa on mainittu muuta tai jos olemme etukäteen antaneet kirjallisen luvan. Sivustolla näkyvien materiaalien muokkaaminen tai tällaisten materiaalien käyttäminen johonkin muuhun tarkoitukseen rikkoo tekijän- ja muita omistusoikeuksiamme.

TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

L’Oréal kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos olet tekijänoikeuksien omistaja tai tällaisen tahon edustaja ja uskot, että sivustolla oleva käyttäjäsisältö tai muu sisältö rikkoo tekijänoikeuksiasi, voit lähettää DMCA-lakiin (Digital Millennium Copyright Act) perustuvan ilmoituksen toimittamalla tekijänoikeusvastaavallemme seuraavat tiedot kirjallisesti (lisätietoja: 17 U.S.C § 512(c)(3)):

  • väitetysti rikotun yksinomaisen oikeuden omistajan tai tätä edustamaan valtuutetun tahon fyysinen tai sähköinen allekirjoitus
  • tunnistetiedot tekijänoikeuksien alaisesta teoksesta, jota väitetään rikotun, tai jos sama ilmoitus koskee useita tekijänoikeuksien alaisia teoksia, kattava luettelo kyseisistä teoksista
  • tunnistetiedot materiaalista, jonka väitetään rikkovan oikeuksia tai olevan rikkovien toimenpiteiden aihe ja joka tulee poistaa tai johon pääsy tulee estää sekä riittävät tiedot, jotta pystymme kohtuudella löytämään kyseisen materiaalin
  • riittävät tiedot, jotta voimme ottaa yhteyttä sinuun, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
  • lausunto siitä, että on vilpittömästi syytä uskoa, että kiistanalainen käyttö ei ole tekijänoikeuksien omistajan tai tämän edustajan valtuuttamaa tai sallittua lain mukaan
  • valaehtoinen vakuutus siitä, että edellä mainitun ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja että olet väitetysti rikotun yksinomaisen oikeuden omistaja tai tällaisen tahon valtuutettu edustaja.

Jos et noudata kaikkia edellä esitettyjä vaatimuksia, DMCA-ilmoituksesi ei välttämättä ole pätevä. Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista voi toimittaa tekijänoikeusvastaavallemme:

DMCA Agent c/o L’Oréal USA Legal Department
10 Hudson Yards
501 West 30 Street
New York, NY 10001, USA
[email protected]

 

Kun olemme vastaanottanut kelvollisen ilmoituksen väitetystä rikkomuksesta, käsittelemme ja tutkimme väitteen, jonka jälkeen tarvittaessa ryhdymme ripeästi toimenpiteisiin oikeuksia rikkovaksi väitetyn materiaalin poistamiseksi tai sen käytön estämiseksi. Lisäksi pyrimme kohtuudella ilmoittamaan materiaalin lähettäneelle käyttäjälle, että materiaali on pyynnöstä poistettu tai sen käyttö on estetty.

Tämä ilmoitusprosessi ei rajoita L’Oréalin kykyä harjoittaa muita oikeuksia tai käyttää muita oikeuskeinoja, jolla sillä voi olla rikkomuksia koskeviin väitteisiin vastaamiseksi.

Tilin sulkeminen:

Käytäntönämme on olosuhteiden niin vaatiessa sulkea tekijänoikeuksia toistuvasti rikkovien käyttäjien tilit tai estää heidän pääsynsä sivustolle.

TILIN SULKEMINEN

Jos rikot toistuvasti tekijänoikeuksia, voimme olosuhteiden niin vaatiessa sulkea tilisi sivustolla ja jollakin tai kaikilla kumppanisivustoillamme. Jos uskot jonkun käyttäjän toistuvasti rikkovan tekijänoikeuksia, ota yhteys tekijänoikeusvastaavaamme edellä olevien ohjeiden mukaisesti ja toimita riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa kyseisen käyttäjän rikkovan tekijänoikeuksia toistuvasti.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT JA LINKIT

Saatat pystyä siirtymään sivustolta linkkien kautta internetissä oleviin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, palveluihin tai resursseihin, ja kolmansien osapuolten sivustot, palvelut tai resurssit saattavat sisältää linkkejä sivustolle (jäljempänä yhdessä ”linkitetyt sivustot”). Emme ole vastuussa tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä, saatavuudesta, mainonnasta, tuotteista, palveluista tai muista materiaaleista tai niillä olevista muista linkeistä. Jos sisällytämme sivustollemme linkkejä linkitetyille sivustoille, tämä ei tarkoita, että suosittelemme linkitettyjen sivustojen sisältämiä tai niiden kautta saatavilla olevia materiaaleja tai että hyväksymme ne. Emme missään tilanteessa ole välittömästi tai välillisesti vastuussa sinulle tai muulle henkilölle tai taholle mistään tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tai aiheutuvat linkitettyjen sivustojen luomisesta tai käytöstä tai niiden kautta käyttöön saaduista tiedoista tai materiaaleista.

ULKOPUOLISET KAUPPIAAT

Sivusto saattaa tarjota mahdollisuuden tilata ja vastaanottaa tuotteita, tietoja ja palveluja yrityksiltä, joita emme omista emmekä ylläpidä. Tällaisiin yrityksiin liittyvät ostokset, maksut, takuut, toimitukset, ylläpidot ja muut asiat koskien niiltä tilattuja tai vastaanotettuja tavaroita, palveluja, tietoja, näkemyksiä tai neuvoja, ovat yksin sinun ja tällaisten yritysten välisiä asioita. Emme anna suosituksia, vakuutuksia tai takuita tällaisille tuotteille, tiedoille tai palveluille. Emme ole osapuolena sinun ja tällaisten kolmansien osapuolten tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin tai tietoihin liittyvissä transaktioissa emmekä ole vastuussa tällaisten transaktioiden valvonnasta tai niiden luottamuksellisuuden varmistamisesta.

Olemme mukana Amazon Services LLC Associates Program -kumppanimainontaohjelmassa, jonka avulla voimme ansaita palkkion linkittämällä Amazon.com-sivustolle ja mukana oleville sivustoille.

MAINOKSET, SPONSOROINNIT, YHTEISKAMPANJAT JA MUUT KUMPPANUUDET

Voimme näyttää sivustolla mainoksia kolmannen osapuolen tavaroista ja palveluista, mukaan lukien yhteiskampanjoiden, sponsorointien ja muiden vastaavien kumppanuusjärjestelyjen yhteydessä. Emme suosittele tai edusta tällaisia mainostettuja tavaroita tai palveluita emmekä vastaa niiden turvallisuudesta, laadusta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, eheydestä tai lainmukaisuudesta.

KILPAILUT

Tällä sivustolla saattaa aika ajoin olla kilpailuja, joista voi voittaa palkintoja tai joihin osallistuminen saattaa edellyttää materiaalin tai tietojesi lähettämistä. Kullakin kilpailulla on omat sääntönsä, jotka tulee lukea ja hyväksyä ennen osallistumista.

TAPAHTUMAT

Sinut voidaan kutsua tai sinua voidaan pyytää osallistumaan tapahtumiin, joita sponsoroimme, tai sivuston muiden jäsenten tai käyttäjien järjestämiin tapahtumiin, jotka eivät millään tavalla liity meihin (jäljempänä yhdessä ”tapahtumat”). Osallistut tapahtumiin omalla vastuullasi.

HENKILÖKOHTAISET VIDEOKONSULTOINTIPALVELUT

Tämä sivusto saattaa tarjota mahdollisuuden käyttää videokonsultointiominaisuutta joko automatisoiduilla työkaluilla tai live-konsultointina kauneudenhoitoneuvojan kanssa. Käyttämällä tätä palvelua hyväksyt, että voimme aktivoida kamerasi, jotta virtuaaliseen kokeilutyökaluun tai asiantuntijaan voidaan muodostaa yhteys.

OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ

Saatamme tarjota ohjelmistoja ladattavaksesi tai käytettäväksesi. Tällaisiin ohjelmistoihin sovelletaan niiden mukana toimitettavan käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos ohjelmiston mukana ei toimiteta käyttöoikeussopimusta, tällaisen ohjelmiston käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen muiden kohtien ohella seuraavaa käyttöoikeussopimusta. Annamme henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja rajoitetun käyttöoikeuden ohjelmiston asentamiseen yksittäiseen tietokoneeseen. Ohjelmisto kuuluu tekijänoikeus- ja muiden immateriaalioikeuslakien ja -sopimusten piiriin, ja se on meidän tai toimittajiemme omistama. Et saa: (i) kopioida, myydä, uudelleenjaella, vuokrata tai muulla tavalla siirtää ohjelmistoa tai mitään näiden ehtojen puitteissa saamiasi rajoitettuja oikeuksia; (ii) sisällyttää mitään sen osaa toiseen tuotteeseen; (iii) takaisinmallintaa, avata, hajottaa tai purkaa ohjelmistoa tai muulla tavalla yrittää johtaa lähdekoodia tai ohjelmiston tai sen osan, mukaan lukien muun muassa sovelluksen tai widgetin, taustalla olevia ideoita tai algoritmeja (paitsi kun laki nimenomaisesti sallii tämän); (iv) viedä, jälleenviedä, siirtää ja/tai julkistaa ohjelmistoa, siihen liittyvää teknologiaa tai mitään näistä syntynyttä tuotetta, mihinkään kiellettyyn maahan tai millekään kielletylle taholle tai henkilölle (sijainnista riippumatta) ilman Yhdysvaltain ja/tai vieraan valtion hallinnon lupaa; (v) muokata, kääntää tai mukauttaa ohjelmistoa tai mitään sen osaa tai luoda johdannaisia teoksia niistä millään tavalla tai poistaa ohjelmistossa olevia omistusoikeuksiin liittyviä tietoja. Sitoudut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ohjelmiston käyttöön liittyen. Et saa valtuuttaa tai avustaa kolmansia osapuolia tekemään tässä kappaleessa kiellettyjä asioita.

Voimme automaattisesti tarkistaa ohjelmistosi version ja päivittää sen ohjelmiston suorituskyvyn ja toimintojen parantamiseksi. Jos sammutat ohjelmiston automaattisen päivityksen aikana tai muulla tavalla häiritset päivityksen asennusta, ohjelmisto saattaa vaurioitua ja/tai lakata toimimasta.

KÄYTÖN LOPETTAMINEN

Voimme lopettaa tai jäädyttää pääsysi sivustolle, poistaa profiilisi ja muun sivustolla julkaisemasi sisällön tai tiedot ja/tai kieltää sinua käyttämästä sivustoa tai sen osaa, osa-aluetta tai ominaisuutta tai kieltää sinua siirtymästä niille. Voimme tehdä näin mistä tahansa syystä tai ilman syytä milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ja saatamme ilmoittaa tai olla ilmoittamatta asiasta etukäteen. Tällöin päätöksemme astuu voimaan välittömästi, ja se saattaa johtaa kaikkien sellaisten tietojen menettämiseen ja tuhoutumiseen, jotka liittyvät sinuun ja toimintaasi sivuston yhteydessä. Jos haluat sulkea tilisi, voit tehdä sen noudattamalla sivustolla olevia ohjeita. Mitään näiden ehtojen puitteissa maksettuja maksuja ei palauteta. Jos suljet tilisi, näiden käyttöehtojen mukaiset velvoitteesi sitovat edelleen sinua.

SOVELLETTAVA LAKI; YLEISIÄ TIETOJA

Hallinnoimme ja ylläpidämme sivustoa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevasta toimipisteestämme käsin. Vaikka toivotamme sivustolle tervetulleeksi kävijät kaikkialta maailmasta, kävijät ymmärtävät, että sivustoon sekä kaikkiin sillä oleviin ja sen kautta käytettävissä oleviin toimintoihin sovelletaan Yhdysvaltain ja New Yorkin osavaltion lakeja. Emme takaa, että sivustolla olevat materiaalit ovat soveltuvia tai käytettävissä muualla. Henkilöt, jotka käyttävät sivustoa muualta, tekevät niin omalla vastuullaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

Hyväksyt, että sivuston käyttöön toimestasi sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja (pois lukien lainvalintasääntöjä), tietosuojakäytäntöämme ja mahdollisia muita käytäntöjä, jotka saatetaan ajoittain julkaista sivustolla. Huomaa, että sivuston käyttöön saatetaan soveltaa muita paikallisia, osavaltion, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Hyväksyt nimenomaisesti, että yksinomainen tuomiovalta kanteissa tai kiistoissa kanssamme (tai sidosyritystemme kanssa) tai sivuston käyttöösi liittyen on New Yorkin piirikunnan ja osavaltion tuomioistuimilla. Lisäksi hyväksyt ja nimenomaisesti suostut siihen, että New Yorkin piirikunnan ja osavaltion tuomioistuimilla on sinua koskeva tuomiovalta tällaisissa kiistoissa ja kanteissa, jotka liittyvät meihin tai sidosyrityksiimme, tytäryhtiöihimme, työntekijöihimme, alihankkijoihimme, toimihenkilöihimme, johtajiimme, televiestintäpalveluiden tarjoajiimme tai sisällöntarjoajiimme.

SOVITTELU

Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että L’Oréal USA tai jo

Orientation message
For the best experience, please turn your device